Logopedija u rusvaju

Dovedite svoje dijete kod logopeda ili kod logopeda i u igraonicu, spojite ugodno s korisnim!!

Logopedsku terapiju provodimo isključivo s djecom. Cilj je unaprijediti djetetove jezično – govorne sposobnosti poštujući dijete i uvažavaju njegove razvojne specifičnosti.

POLAZNICI: djeca koja imaju:

  • Poremećaje socijalne komunikacije
  • Poremećaje izgovora glasova govora (dislalija)
  • Specifične teškoće učenja: disleksija, disgrafija i diskalkulija
  • djeca koja radi teškoća nisu uspjela steći znanja potrebna za upis u prvi razred
  • djeca koja trebaju duže vrijeme kako bi usvojila određene pojmove

NAČIN RADA: individualno

KADA: tijekom cijele godine

TRAJANJE: dva puta tjedno po 45 minuta ili više prema dogovoru

CIJENA: NA UPIT, ovisi o načinu plaćanja te o intenzitetu dolazaka

Također nudimo pomoć pri učenju uz individualan rad, sa djecom s manjim odstuapnjima u razvoju

NAČIN RADA: individualno

KADA: tijekom cijele godine

TRAJANJE: dva puta tjedno po 45 minuta ili više prema dogovoru