PLESNA IGRAONICA

Program plesnih igraonica/ radionica suvremenog plesa dio je UPPU PULS-ova programa 3, 4, SAD - Ples kao umjetnost, koji polaznike raznih uzrasta nastoji pobliže upoznati s umjetnošću pokreta, ne bi li kroz nju razvijali vlastitu kreativnost i divergentno promišljanje u rješavanju problema, iznalaženju različitih rješenja na njih te kulturu gledanja i kritički pristup ponuđenim/predstavljenim sadržajima. 

Koristeći potencijale koji prostor igraonice sam po sebi ima, program Plesne igraonice fokus stavlja na generiranje sadržaja i problema koji će potaknuti kognitivnu uključenost djece i njihovu kreativnost u pristupu zadanim problemima, kroz korištenje tijela kao glavnog alata u njihovu rješavanju. Oni će, tako, razvijati svoje tjelesne i izvedbene sposobnosti - osvještavati vlastito tijelo i njegove mogućnosti te razvijati funkcionalnu tjelesnu tehniku - prvenstveno putem igre i problemskih zadataka. Naglasak je, pritom, stavljen na to da, koristeći stečena znanja, sami stvaraju, razvijaju svoju kreativnost i pronalaze vlastite oblike kretanja i odgovore na postavljene probleme - kako kroz kreativni istraživački pristup i recipijentski doživljaj u području plesa, tako i kroz korelacije s drugim oblicima umjetničkog djelovanja.

Kroz ove se radionice, tako, nastoje otvoriti prostori istraživanja i vlastite kreacije te stvoriti sigurno okruženje postavljanja pitanja i pokušaja - bez stigmatizacije pogrešaka i straha od neuspjeha; prostori iznalaženja vlastitih rješenja i jezika, kroz, isto tako, stjecanje novih znanja, vještina i pogleda na umjetnost pokreta.

 

Voditelj projekta: Nikolina Medak,

mag. prim. educ., univ. bacc. art